image

Rekrytera CIO

Vi heter HCM Partner. Vi är en rekryteringsfirma med kontor i Stockholm, och vi hjälper företag och organisationer med deras arbete att rekrytera en CIO. Då personalen är företagets mest värdefulla tillgång är det av yttersta vikt att våra kunder hittar medarbetarna de söker, vilket inte alltid är lätt. En felrekrytering kan bli väldigt kostsam i längden och inte sällan beror den misslyckade nyanställningen på ett otillfredsställande rekryteringssätt.

Rekrytera rätt – rekrytera en CIO genom oss

HCM Partner jobbar med headhunting vilket innebär att vi söker upp kompetenta kandidater och knyter dem till oss. Merparten av dessa missar traditionella rekryteringsmetoder då personerna i fråga sällan aktivt söker nytt jobb. Med HCM Partners metodik öppnas en ny dörr för företagen – och för kandidaterna – och när det är dags för er att rekrytera en CIO råder vi er att kontakta oss. Tack vare stort personligt engagemang och lång erfarenhet är vi experter på att identifiera vad kunderna och kandidaterna har för önskemål.

När ni vill rekrytera en CIO - Kvalificerad hjälp

Vår anställningsprocess är snabb, gedigen och professionell och vi har med årens gång fått många nöjda kunder. Flera av dem har varit med ända från början och väljer alltid att vända sig till oss när de behöver hjälp med att rekrytera. Gör det ni med! Kontakta oss redan i dag och vi hjälper er att rekrytera rätt CIO!

Kontakta oss

Allt börjar med ett samtal. Eller ett e-mejl. Vill du knacka oss på axeln så sitter vi på Julius Jaenzons väg 3 i  Solna, annars finner du våra uppgifter längre ner. Varmt välkommen.