image

IT-Rekrytering i Stockholm

Välkommen till HCM Partner, den kreativa rekryteringsbyrån som jobbar med IT-Rekrytering i Stockholm. Om ditt företag eller organisation behöver göra en IT-rekrytering i Stockholm har du hittat rätt. Vår idé är enkel: Vi hittar de bästa kandidaterna åt våra kunder. Vi på HCM Partner är experter på att hjälpa företag och organisationer att finna de specialister som behövs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att få verksamheten att förbättras och expandera. Vi har under många år hjälpt våra kunder hitta nyckelpersoner som de med sina tidigare metoder gått bet på. Vår huvudfokus ligger på IT- och teknikbranschen och genom våra uppsökande arbetsmetoder och breda kontaktnät har våra nöjda kunder lyckats hitta exakt rätt person att anställa.

Hitta rätt nyckelpersoner inom IT

När vi jobbar med IT-rekrytering i Stockholm arbetar vi för att kontakta den majoritet av kandidater som inte aktivt söker sitt nästa steg i karriären. Vår digra erfarenhet av branschen och vår förståelse för hur den fungerar gör att vi lyckas träffa kandidater som andra bolag inte når. Och det är ofta här man hittar personerna som inte bara har den önskade erfarenheten och utbildningen, utan också passar in i ditt företags kultur och värderingar. Flera stora bolag i Stockholm har anlitat HCM Partner för att tillsätta viktiga IT-roller i sina företag. Vi fokuserar primärt på den svenska marknaden, men vi ingår i ett internationellt nätverk av liknande bolag som är nischade inom IT-branschen och kan leverera projekt över hela Europa. Väljer ni att anlita HCM Partner för IT-rekrytering i Stockholm kan ni lita på att vi gör vårt allra bästa för att väga samman båda parters önskemål och behov för att uppnå en så optimal och långsiktig rekrytering som det bara är möjligt.

Framgångsrik IT-Rekrytering i Stockholm

Vi får mycket positiv feedback från våra kunder, som är både större och mindre bolag. Många av dem är kunder sedan flera år och det visar att vårt arbetssätt är optimalt när det kommer till rekrytering inom IT. Cirka 60 procent av de roller vi tillsätter är specialister som utvecklare, BI-experter, projektledare och testare. Vill ni hitta rätt nyckelperson till ert företag? Med HCM Partners hjälp når ni ut till en stor del människor som besitter just de kunskaper och egenskaper som ert företag behöver, men som ni aldrig annars kommer i kontakt med.

Låt oss bli din IT-rekryterare i Stockholm

Väljer ni att anlita HCM Partner som er IT-rekryterare kan ni lita på att vi gör vårt bästa för att väga samman båda parters önskemål och behov för att uppnå en så optimal och långsiktig rekrytering som det bara är möjligt.

Kontakta oss

Allt börjar med ett samtal. Eller ett e-mejl. Vill du knacka oss på axeln så sitter vi på Julius Jaenzons väg 3 i Solna, annars finner du våra uppgifter längre ner. Varmt välkommen.