image

Rekrytera Product manager

Om ni skall rekrytera en Product manager, eller du är just en erfaren Product manager som söker nya utmaningar, är HCM Partner rätt företag att kontakta. Vår personliga service, omfattande erfarenhet och vårt breda kontaktnät skapar de bästa möjligheterna för företag och individ att hitta rätt. 

Vi arbetar i huvudsak med att rekrytera inom IT och teknikbranschen där vi har ett stort kunnande. Vi har hjälpt såväl små som stora företag att hitta Product managers som är de skickligaste och mest drivna inom området. 

Hitta rätt Product manager direkt med HCM Partner

Vår metod går ut på att med hjälp av vår kunskap och skicklighet matcha samman arbetsgivare med personer vilka besitter exakt rätt kompetens. Genom att lyssna och utgå ifrån båda parters önskemål och behov resulterar vår rekrytering av produktchefer i mycket lyckade resultat som är tillfredställande både för företaget och den produktchef ni anställer. 

Att rekrytera produktchefer i HCM Partners regi skiljer sig ifrån traditionella rekryteringsmetoder som annonsering och databassökningar vilka ofta tar mycket tid och inte alltid når de bästa kandidaterna. Vi på HCM Partner vet hur viktigt det är att hitta rätt produktchef direkt, då felrekryteringar kan bli dyra historier. 

Vi hjälper er att på ett smidigt och tryggt sätt få möjlighet att ta del av hela kandidatmarknaden. 

Om du vill veta vad vi kan göra för just dig, ditt företag eller din karriär som produktchef så tveka inte att kontakta oss på HCM Partner. Redan idag! 

Kontakta oss

Allt börjar med ett samtal. Eller ett e-mejl. Vill du knacka oss på axeln så sitter vi på Julius Jaenzons väg 3 i  Solna, annars finner du våra uppgifter längre ner. Varmt välkommen.