image

Business intelligence/BI konsult

Medarbetarna är företagets mest värdefulla tillgång, men nyckelpersoner till viktiga positioner är inte alltid lätt att hitta, och de vanliga kanalerna fungerar sällan tillfredsställande i dessa speciella fall. När ni ska rekrytera personer som kan Business Intelligence, vänd er då till oss på HCM Partner. Vi är en professionell rekryteringsfirma. Vår långa erfarenhet, branschkunskap och vår expertis inom rekrytering är utgångspunkterna för vår verksamhet. Och vår idé är enkel: vi hittar de bästa kandidaterna till våra kunder. Vi på HCM Partner har en unik position på marknaden då många av våra medarbetare har relevant erfarenhet inom just Business Intelligence. Detta gör att vi inte bara har en bredare kunskap inom området, vårt kontaktnät är dessutom stort och välfyllt. När ni vill rekrytera kompetent personal inom Business Intelligence jobbar vi med att sammanföra de bästa kandidaterna till er och vi är lyhörda för bägge sidors önskemål, behov och visioner. På så sätt matchar vi ihop de mest kompatibla parterna för det mest optimala resultatet.

Genom oss rekryterar du rätt Business Intelligence Konsult

Vi har hjälpt såväl små som stora företag att rekrytera rätt inom Business Intelligence och vi får ofta beröm för vår förmåga att på kort tid kunna lösa kritiska rekryteringar som andra leverantörer misslyckats med. Då vi på HCM partner vet hur viktigt det är med kompetent personal inom Business Intelligence för ett företags möjligheter att växa och hitta nya affärsmöjligheter, hjälper vi er att på ett smidigt och tryggt sätt ges möjlighet att ta del av hela kandidatmarknaden. Om du vill veta vad vi kan göra för just dig, ditt företag eller din karriär inom Business Intelligence – tveka inte att kontakta oss på HCM Partner.

Kontakta oss

Allt börjar med ett samtal. Eller ett e-mejl. Vill du knacka oss på axeln så sitter vi på Julius Jaenzons väg 3 i Solna, annars finner du våra uppgifter längre ner. Varmt välkommen.