Styrkor och svagheter – Detta ska du säga under intervjun!

En av de vanligaste intervjufrågorna som de flesta av oss har upplevt eller kommer att uppleva vid någon tidpunkt är “Vilka är dina styrkor och svagheter?”.

Följande artikel kommer att täcka en lista över styrkor och svagheter som du kan nämna under arbetsintervjun för att sticka ut och ge de bästa svar som kommer att imponera intervjuaren.

Läs även: Våra bästa tips inför arbetsintervjun

Vi börjar med det roliga: Styrkorna

Under intervjuprocessen är det troligt att intervjuaren kommer att be dig beskriva dina styrkor vid någon tidpunkt. Många kandidater undrar förmodligen hur de ska svara på vad som är dina styrkor utan att skryta för mycket eller riskera att verka narcissistiska.

Du vill utforma ditt svar med en hög grad av självmedvetenhet och professionalism.

Det är viktigt att vara beredd på denna fråga och ha ett uttalande redo. Även om frågan inte kommer upp så kommer du att vara medveten om vad du tycker att dina styrkor är och vad du kan bidra till på företaget i fråga. Detta kommer samtidigt att hjälpa dig att väva in dessa styrkor på andra områden under intervjun.

Ett bra tips är att ha en berättelse redo om frågan väl kommer så att du kan sticka ut från de andra som också blir intervjuade för rollen. Med berättelse menar vi att du kan väva in dina styrkor i något som du har gjort tidigare i arbetslivet eller privat. Är du detaljorienterad som person så ska du väva in detta i en händelse där du har visat på att du tog vara på små detaljer för att få ett bra utfall. Detta ger dig mer trovärdighet och övertygelse än att endast säga att du har ett öga för detaljer.

När det är dags att besvara frågan om dina styrkor är det viktigt att vara väldigt specifik. Ta reda på vad du tror är din personliga styrka och varför eller be en vän att hjälpa dig identifiera vad du är bra på.

Se till att inkludera en rad styrkor, inklusive kunskapsbaserade färdigheter, överförbara färdigheter och personliga egenskaper för att visa din mångsidighet.

Lista på styrkor:

  • Kreativitet
  • Mångsidighet
  • Flexibilitet
  • Fokuserad
  • Initiativtagare
  • Ärlighet
  • Integritet
  • Kontinuitet
  • Pålitlighet
  • Självkontroll

Svagheter

Även fast du inte tror det så har även du vissa svagheter. Det har vi alla. En viktig del, både i livet, men även i en anställningsprocess är att veta om sina svagheter. Att veta om sina svagheter är viktigt att veta för att du ska veta vad du ska fokusera på att utveckla och även vad du kanske ska låta mer kompetenta människor göra.

När allt kommer omkring kommer du att verka arrogant om du säger att du inte har några brister, men om du svarar med för många negativa attribut kan du äventyra dina chanser att säkra en position. Det handlar alltså om att hitta en balans här.

Du måste verka ödmjuk och villig att lära dig, samtidigt utan att skrämma intervjuaren med en monumental svaghet som du inte kan övervinna.

Förberedelser och att ha ett svar klart är avgörande för en framgångsrik jobbintervju. När du tänker på dina svagheter är det viktigt att välja attribut som du arbetar aktivt med eller åtgärder du vidtar för att förvandla den svagheten till en styrka.

Att även här berätta en relevant berättelse eller utarbeta hur du arbetar för att förändra denna svaghet kan bara stärka ditt ärende.

Om du inte kan identifiera hur du hittar dina svagheter, vänd dig till en vän eller en nära kollega för att hjälpa dig avgöra vad du kan förbättra. Kom alltid ihåg att svagheter inte är permanenta, och bara för att du har några svagheter betyder det inte att dom för alltid kommer förbli. Din tanke är ju att få din svaghet att bli din styrka!

Att kunna identifiera förbättringsområden visar att du är en förstående och driven kandidat.

Exempel på svar: Jag känner inte till den senaste versionen av programvaran som ni använder. Jag har nyligen lagt ner min tid på att skapa en positiv användarupplevelse och har alltid varit villig att lära mig nya saker. Under hela min karriär har programvaran alltid förändrats och jag har alltid varit villig att anpassa mig till förändrad teknik. Jag kommer att lägga ner den tid det tar att lära sig den nya programvaran.

Här lyfter vi upp vår styrka, att vi är villiga att anpassa oss, samtidigt som vi pekar på en svaghet. Vi visar på en svaghet som vi är beredda att ta action på.


Har du frågor eller funderingar om styrkor och svagheter under en anställningsintervju, tveka då inte att lämna en kommentar med dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts