Så förändrade Corona Sveriges IT/Tech-arbetsmarknad

När detta skrivs (juni 2020) så har vi alla levt under Pandemins nya villkor under en tid, och hunnit se olika trender som radikalt förändrat den svenska arbetsmarknaden inom IT/Tech.

Några spaningar som vi som IT/Tech rekryteringsbolag hittills har gjort:

Lättare att hitta svårfunnen kompetens?

Både ja och nej. Arbetsmarknaden har blivit paradoxal på det sätt att det stora flertalet inom IT/Tech området väljer att ”sitta still i båten”. Många resonerar så att man inte vill ta några som helst risker och byta arbetsgivare just nu. Å andra sidan så har det även skapat en rörlighet på vissa bolag då många linjebolag väljer att kostnadsbespara genom att minska ner på externa konsulter, men ibland även egen personal. Detta gäller t.ex. ett antal bolag inom rese och dagligvaruhandeln. Det i sin tur gör att vissa konsultbolag har fått bekymmer, vilket i sin tur skapar rörlighet. Paradoxalt så ska sägas att andra linje och konsultbolag går som tåget.

Går det att rekrytera?

Javisst det går utmärkt! Men förvänta dig inte att du plötsligt ska få mångdubbelt med sökande till de roller som redan innan pandemin var svårfunna. De är i regel fortfarande svårfunna, detta med tanke på ovanstående resonemang. De som sitter unik kompetens kommer fortsatt vara svårflyttade har vi märkt.

Men hur intervjuar man i dagsläget?

Vi kör allt digitalt. Och det går alldeles utmärkt. Acceptansen bland kandidater är stor och det har snarare inneburit att rekryteringsprocesserna upplevs som snabbare och smidigare. Många arbetsgivare har ett personligt möte i det absolut sista steget (nära eller vid kontraktstillfället).

Andra reflektioner gällande rekrytering under pandemin:

• En annan trend vi märkt är att helt plötsligt har svenska språket fått ett uppsving i arbetsgivares kravlistor. Det har medfört att det normalt sett blir många sökanden med engelska som arbetsspråk. Det kan medföra möjligheter för de bolag som har större flexibilitet.

• Lönerna verkar inte ha påverkats nämnvärt. Vi ser att både arbetsgivare och arbetstagare har ungefär samma förväntningar som innan pandemins utbrott.

• Större krav ställs på HR och anställande chefer. Framförallt kring onboardingprocesser men även hur man förhåller sig och agerar i den utökade digitala rekryteringsprocessen.

Har du andra spaningar eller reflektioner? Kommentera gärna vårt inlägg. Vill du veta mer om hur vi ser på marknaden eller hur vi på www.hcmpartner.se kan hjälpa dig i din rekrytering eller egna karriärsutveckling? Tveka då inte att höra av dig till någon av våra kunniga IT/Tech rekryterare.

Stay safe så kör vi vidare mot nya tider tillsammans!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts