Rusning efter BI/Advanced analytics kompetens på Svenska marknaden!

Vi kan se en extremt ökande efterfrågan på marknaden efter all form av kompetens inom området att analysera data. Tidigare har spjutspetskompetensen främst funnits på specialiserade konsultbolag och vissa produktbolag, men idag har allt fler traditionella linjebolag insett värdet av att ha den här kompetensen inhouse.

Detta har medfört att Svenska marknaden är extremt “het” för alla individer med någon form av analyskunskap av data. Det gäller allt från nyutexade YH-utbildade kandidater inom traditionell BI, till matematik och statistik-professorer med AI och Big-data erfarenhet. Inte sällan är de med mest erfarenhet inom området engelsktalande, då många kommit till Sverige från Asien i större upphandlingar (in/outsoursingprojekt).

Så summa summarum. Funderar du på att rekrytera inom området ? Se då till att:

  • Vara ute i god tid. Konkurrensen om kompetens är idag hård.
  • Fundera igenom Ert erbjudande. Idag är lön och övriga ersättningar hygienfaktorer. Det är snarare typ av projekt, mängd av data, utbildningsmöjligheter samt hur mycket i framkant ditt bolag ligger som är intressant för kandidaterna.
  • Se till att ha en genomarbetat rekryteringsprocess. Rekommendationen är att vara extremt snabb, med få steg (utan att göra avkall på kvalitet givetvis).
  • Sätt fram dina främsta resurser inom området för att möta kandidaten. Sannolikheten för att lyckas är större om Ni lyckas förklara alla Era fördelar samt kompetens på första mötet istället för sista.

HCM Partner AB är verksamma inom IT/Tech-rekrytering och en av våra nischer är rekrytering inom ovanstående område. Kontakta gärna oss för en vidare dialog kring tips/trix och vad du bör tänka på.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts