Får du inget svar efter din jobbintervju?

Börjar det gå lång tid efter din anställningsintervju och du börjar undra vad som egentligen händer och varför du inte får några svar? Kan man höra av sig och fråga hur processen går eller inte?

Du kan absolut höra av dig och fråga rekryteraren hur det ligger till och vart i rekryteringsprocessen dom är. Detta visar på att du verkligen är intresserad och hungrig på rollen. Läs våra 5 saker att tänka på vid återkoppling efter din intervju.

Men varför drar processen ut på tid och vad händer egentligen?

  1. Saker kan under rekryteringsprocessen inträffa som gör att arbetsgivaren vill ändra på sin kravställning eller blir osäker på om dom är på rätt spår. Då kan man istället låta det dra ut lite på tiden, istället för att avbryta processen och sedan behöva starta upp den på nytt igen. Självklart är det bästa om rekryteringsbolaget meddelar alla parter, men tyvärr är det många som inte gör detta.
  2. Rekrytering är både väldigt komplicerat men även väldigt tidskrävande vilket gör att processer kan ta tid. Det är ofta flera olika parter inom en organisation som ska gå igenom och vara inblandade i alla beslut som tas i företaget. Detta leder till att det tar tid.
  3. Arbetsgivaren och rekryteringsbolaget har flera kvalificerade kandidater för rollen och vill inte avfärda någon part förrän man är 100% säker på vilken väg man ska gå på. Man är här rädd att personen i fråga ska tappa intresset om den får reda på att det är flera kandidater som har gått långt i rekryteringsprocessen om man väljer då att inte meddela detta. I själva verket är det oftast så att kandidaterna tappar intresset om de inte får något svar och inte hör något om rekryteringsprocessen.

Detta var 3 anledningar till varför du inte har fått något svar efter din jobbintervju. Vi på HCM tror på att en bra dialog mellan arbetsgivare och kandidat är det viktigaste. Detta visar på att alla parter är seriösa aktörer och leder till bra sökande till våra roller.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts