CSA i Köpenhamn

I år träffades alla medlemmar av Continental Search i Köpenhamn. Deltagande länder var Norge, Danmark, Finland, Sverige, Tyskland, Holland, Belgien, Spanien, Italien, Schweiz, Storbritannien, Frankrike och även Singapore.

Tillsammans träffades vi alla medlemmar i Köpenhamn för att diskutera rekrytering och samarbeten för framtiden.

Mycket lyckat möte och roligt att få träffa alla de andra länderna och se ett ansikte på alla. Tillsammans är vi ett europeiskt nätverk av likatänkande rekryteringsbyråer. År av aktivt samarbete över gränserna har gett oss ett internationellt utrymme så att vi bättre kan göra det vi gör bäst – att skapa förutsättningar för nya möten och relationer.

Så om ni vill expandera även utanför Sverige, har vi en lösning för hela ert rekryteringsbehov.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts