Trender kring val av arbetsgivare

Det är väl känt att vissa typer av branscher och arbetsgivare historiskt sett haft problem att att attrahera vissa typer av kandidater. Det har rört sig om branscher inom bl.a :

  • Tobak och alkoholtillverkning/försäljning
  • Krigsmateriel och försvarsindustri
  • Spel och dobbel

De berörda bolagen har ofta behövt kämpa lite hårdare för att hitta rätt typ av kandidater och det är inte ovanligt att lönenivåerna är högre i dessa branscher (för att attrahera kandidater).

Vår spaning som rekryterare på HCM Partner AB är nu att detta börjat skifta ytterligare till fördel för de bolag som kan påvisa en tydlig etisk/moralisk kompass. Utöver detta så är trenden tydlig mot att fler och fler kandidater vill “göra gott” eller arbeta för en samhällsnytta. Lön och villkor blir i många fall sekundärt.

Under senaste året har vi sett flertalet fall där högt betalda tjänstemän inom IT-branchen lämnat välbetalda “karriärsjobb” för att arbeta på bolag och organisationer inom t.ex:

  • Offentlig sektor (här är myndigheter som t.ex Polisen, Tullen och Regeringskansliet populära)
  • Utbildning och Ed-Tech bolag som främjar lärande
  • Bolag inom hållbarhet, miljövård och sjukvård
  • Ej vinstdrivande organisationer och föreningar

Med andra ord är det idag högaktuellt för många kandidater att välja arbetsplats med en tydlig profilering inom samhällsnytta ! Ser du samma trend som vi på HCM Partner?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts