Gammal är inte alltid äldst

Inom rekrytering stöter jag ganska ofta på förutfattade meningar, ett av de vanligaste handlar om ålder. Flera gånger har jag märkt att arbetsgivare redan innan påbörjad rekrytering har börjat bildat sig en uppfattning om hur personen som ska tillsättas ska se ut.

Givetvis ska en kravprofil ritas upp som en del av processen, men åldern ska aldrig vara ett faktum. Det är ofta så att en arbetsgivare söker en 25–35 åring, men vad de egentligen söker är någon som är hungrig och är villig att arbeta hårt och mycket. Självklart kan åldern vara representativ till allmän teknologisk kunskap och förståelse, men det är fortfarande kompetensen som eftersöks, inte åldern.

Kanske är det så att befintliga på företaget har en snittålder i det lägre spannet och man som arbetsgivare tror att det blir ett problem att passa in om man är något äldre.

Jag tror att de flesta av oss är överens om att det är hälsosamt med variation i en grupp. Att en miljö där man får vistas med människor som har olika livs- och arbetslivserfarenheter bara är positivt. En arbetsplats med variation bidrar till en kultur med kunskapsbyte – som jag tror att alla mår bra av.

Hur som helst så har arbetsgivare ofta svårt att ändra uppfattning och går ofta in med inställning ”bevisa mig fel”, snarare än att gå in med öppet sinne och försöka lära känna en person.

Vad är det som gör att en arbetsgivare ser så hårt på siffror istället för att endast se kompetensen och vad som är bäst för företaget då? Skulle man se på skillnaden mellan en 27 åring och en 52 åring med samma kompetens så borde väl den äldre ligga i framkant egentligen? Barnen är färdigvabbade, föräldradagarna är uttagna, föräldramöten är avklarade, ja allt det där är gjort. Det är inte heller ovanligt med en nytändning i karriäristiska egenskaper. En annan livsstil och andra styrkor än resterande i gruppen kommer att bidra till en heterogen grupp, som har bevisat sig vara mer effektiv och innovativ.

Som sagt, inom rekrytering stöter man ganska ofta på förutfattade meningar, ett av de absolut vanligaste handlar tyvärr om ålder. Uttrycket ”ålder är bara en siffra” stämmer verkligen i en rekrytering. Kompetens, attityd och värderingar är vad en bedömning bör och ska baseras på.

Hur arbetar vi på HCM Partner?

Vi på HCM Partner använder alltid en kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Vi utbildar hela tiden vår personal i detta och kandidater väljs utifrån rätt kompetens och inget annat.

Vad som kan vara bra att veta är att en arbetsgivare är, trots att en rekryteringsbyrå sköter rekryteringen, ansvarig för eventuella brister ur ett diskrimineringsperspektiv. Ställ därför krav och ha en dialog vid en rekryteringsprocess.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts