IT-Säkerhetsspecialist - TriOptima

TriOptima svenskt produktbolag inom Fintech industrin som nu söker efter en IT-säkerhetsspecialist som kan ta stort ansvar i deras säkerhetsarbete. Både arbeta brett med säkerhetsfrågor och att vara bryggan mellan utvecklare och verksamhet samt bidra med säkerhetsstrategi.

Om rollen som IT-Säkerhetsspecialist

TriOptima söker idag en person som vill arbeta brett och hands-on med IT-säkerhetsfrågor och vara bryggan mellan utvecklare och säkerhetsstrategi. TriOptimas utvecklare är väldigt säkerhetskunniga och uppdaterade med den nya tekniken. Teknikmässigt arbetar de i open source-miljö med Python (django & flask) och Javascript (angular) med Cassandra, MySQL och Vertica som databaser. TriOptima driftar även sin egen miljö.

För rollen som IT-Säkerhetsspecialist tror vi att du har erfarenhet av att arbeta med:

 • SIEM-verktyg, korrelering och integrering av olika informationskällor

 • Cyberhot och hotminskning

 • Säkerhetstestning av nätverk, system och applikationer

 • Incident Response Planning och IT forensic investigations;

 • Designa IT-säkerhetslösningar

 • Intresset och förmågan att arbeta med hela IT-säkerhetslivscykeln Assessment-Design-Implementation-Maintenance

IT-säkerhet är centralt för TriOptimas framgång och som IT-säkerhetsspecialist kommer du i denna roll arbeta med:

 • Bedömning och analys av cyberhot såväl som IT-säkerhetsrisker, samt designa säkerhetskontrollsanordningar för att mildra identifierade risker.

 • I tätt samarbete med utvecklingsteam designa, analysera och utvärdera i hög grad säkra lösningar som möter krav och förväntningar.

 • Automatisera monitorering och sårbarhetsscanning.

 • Designa och upprätthålla lösningar för incidenthantering och IT-forensics.

 • Förbereda, utföra och följa upp säkerhetsgranskningar på TriOptimas tjänster och underliggande infrastruktur.

 • Hålla sig uppdaterad kring det senaste inom IT-säkerhet, cyberhot och IT-säkerhetsrisker för att utveckla den egna säkerhetsstrategin.

 • Bidra till utvecklingen av TriOptimas informationssäkerhetsstrategi och ISO 27001.

 • Bidra med svar på kunders säkerhetsutvärderingar och planera interna och externa IT-audits.

 • Få en nyckelposition i att vara med och bygga ett framtida Security Operations Center för TriOptima.

Om TriOptima

TriOptima är ett svenskgrundat produktbolag vars tjänster hanterar OTC-derivat och värdepappershandel. TriOptima har världens största banker och finansiella institutioner som kunder och arbetar med att genom sina tjänster lösgöra kapital inom värdepappershandeln. TriOptimas kunder laddar upp sin finansiella data i TriOptimas produkt vilket ställer extremt höga krav på säkerheten. På så vis har säkerhetsfrågan länge haft en central ställning inom verksamheten.

TriOptima går extremt bra, gör ca 40-50% vinst varje år och brukar gå break-even någon gång i juni/juli.
De har blivit nominerade till att ha Stockholms snyggaste lokaler och sitter centralt på Mäster Samuelsgatan 17, där all utveckling sker.

TriOptima ägs idag av CME som är ett stort amerikanskt bolag inom samma branch vilket medför en del internationella kontaktytor och resurser för rollen.

Mer information om rollen som IT-Säkerhetsspecialist

Kontakta Joni på HCM Partner via uppgifterna nedan för mer information om rollen som IT-Säkerhetsspecialist hos TriOptima.

Jonni-kompimerad.jpg

Joni Puumala

rekryteringHCM Partner