IT-Chef - Svenska Kyrkan

IT-Chef hos Svenska Kyrkan

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Svenska kyrkan bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internation.

Om arbetsplatsen Svenska Kyrkan

Kyrkokansliets ansvarar för Svenska kyrkans gemensamma IT-verksamhet. Verksamheten har en central roll i kyrkans digitalisering. IT-leveransen syftar till att på bästa sätt stödja förtroendevalda, anställda och ideella i kyrkans 630 församlingar, pastorat och stift. Den digitala transformationen av samhället skapar även nya möjligheter för kommunikation och relationsskapande med kyrkans 6 miljoner medlemmar.

Ett stort fokus ligger på att säkerställa en ändamålsenlig digital arbetsplats för kyrkans 20 000 anställda och 40 000 förtroendevalda. Tjänstekatalogen innehåller bland annat leverans av virtuella skrivbord, webb och administrativa system för exempelvis medlemshantering. Förvaltningen ansvarar för över 100 applikationer och driftsåtagandet avser ytterligare cirka 200 församlingsspecifika system. Verksamheten kännetecknas av stor, och i ökande utsträckning, grad av outsourcing till samarbetspartners. Supportorganisationen hanterar årligen cirka 70 000 ärenden.

IT-sektionen består av fem enheter: IT-drift, IT-förvaltning, IT-utveckling och projekt, IT-arkitektur samt IT-support och utbildning. Totalt består den av drygt 40 anställda med cirka 250 mkr i kostnadsutrymme. IT-sektionen är en del i Kyrkokansliets avdelning för gemensamma funktioner.

Arbetsuppgifter som IT-Chef

Du kommer leda arbetet, tillsammans med sektionens enhetschefer, med att säkerställa att Svenska kyrkans olika verksamheter kan nyttja de möjligheter som en digital samtid ger. Arbetet sker med hög ambition när det gäller drifts- och informationssäkerhet.

Rollen som IT-Chef innebär att:

  • leda arbetet med att omvandla mål och visioner till konkreta resultat.

  • leda arbetet med att säkerställa att Svenska kyrkans IT-verksamhet möter högt ställda krav på kostnadseffektivitet, stabilitet och säkerhet.

  • driva förändringsarbete i syfte att säkerställa att IT-organisationen är ett nav i kyrkans arbete med att identifiera och tillvarata de möjligheter som finns i en digital samtid.

  • leda arbetet med att säkerställa att Svenska kyrkans IT-verksamhet på bästa sätt stödjer kyrkans olika verksamheter och användaren.

  • företräda Kyrkokansliets IT-verksamhet i relation till andra delar av Svenska kyrkan.

  • företräda Svenska kyrkan i relation till leverantörer av IT-tjänster.

Vi tror du har:

  • universitetsutbildning inom relevant område.

  • mångårig erfarenhet av ledning av stor/komplex IT-verksamhet.

  • erfarenhet av förändringsledning inom IT-området.

  • erfarenhet av att leda genom chefer (chef över chefer).

I denna roll kommer du ha starkt fokus på resultat och leverans. Genom prestigelöst ledarskap tror vi att du har förmåga att leda och att leda genom andra. Du har utpräglad kommunikativ förmåga som bland annat krävs för att kommunicera hur IT kan bidra till att uppnå Svenska kyrkans visioner och mål. Rollen kräver även förmåga att prioritera, fatta tydliga beslut, samt delegera och följa upp. Vi tror att det är viktigt att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Ansökan

Ansökan sker via länken nedan. Vid frågor och funderingar gällande rollen kontaktar du ansvarig rekryteringskonsult Sara Burman.

Henrik-kompimerad.jpg

Henrik Mellring

Sara-komprimerad.jpg

Sara Burman

sara@hcmpartner.se
070–8249150

rekryteringHCM Partner